security

WHA Security biedt een uitgebreid dienstenpakket op beveiligingsgebied: een passende oplossing of het nu om personen, gebouwen of evenementen gaat. Beveiligers van WHA zijn ervaren, gediplomeerd en direct flexibel inzetbaar. Onze diensten zijn 24/7 te bereiken via ons piketnummer.

24/7 bereikbaar op 06-18438344

WHA Dienstverlening is geaccrediteerd door het Ministerie van Justitie onder ND-nummer 3486.


objectbeveiliging

WHA Beveiliging zorgt er graag voor dat uw object(en) beveiligd zijn. De objectbeveiliging biedt een totaalpakket om uw object veilig te stellen:

 • Receptiediensten
 • Brand/sluitronden
 • Toegangscontrole
 • Visitatie
 • Preventieve aanwezigheid (zowel in- als rondom het gebouw)
 • Eventuele hondenbrigade

receptiediensten

De beveiliging van hotels is een specifiek onderdeel binnen de beveiliging. Ook deze tak heeft WHA Beveiliging zich eigen gemaakt. Met de portiers van WHA Beveiliging bent u er zeker van dat uw hotel goed beveiligd is, maar ook dat gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Onze portiers zijn zich er van bewust dat zij tijdens hun dienst ook het visitekaartje van het hotel zijn.


portiers

U hoeft zich geen zorgen te maken over uw deurbeleid, onregelmatigheden bij de ingang of uit de hand gelopen ruzies binnen het gebouw dankzij de ervaren (horeca)portiers van WHA Beveiliging. De portiers van WHA Beveiliging zijn streng en rechtvaardig, maar ook gastvrij. Voor hen staat het bezorgen van een veilige, gezellige en rustige avond voor de bezoekers en het personeel centraal.

Bij probleemsituaties van welke aard dan ook, zullen de portiers deze spoedig en op een veilige en verantwoorde manier opheffen. Het dienstenpakket van portiers ziet er als volgt uit:

 • Toegangscontrole
 • Visitatie
 • Drugspreventie
 • Toezicht
 • Conflicthantering
 • Preventief optreden
 • Contact met hulpverlenende instanties

Alle diensten hebben ten doel om een goede uitgaanssfeer te creeren en behouden.


transportbeveiliging

Uw transport wordt gevolgd, begeleid en beveiligd door WHA Beveiliging. Middels opvallende en/of onopvallende voertuigen dragen wij zorg voor een veilige aankomst op de eindbestemming. De begeleiding van uw transport is niet aan (lands)grenzen gebonden.

De voertuigen die wij gebruiken zijn uitgerust met moderne navigatie- en communicatiesystemen. Hiermee wordt voortdurend contact gehouden met de chauffeur van het te begeleiden voertuig, de locatie op de eindbestemming en natuurlijk met u als opdrachtgever.

Twee gediplomeerde beveiligers van WHA Beveiliging bemannen de voertuigen. Desgewenst kan ook een derde beveiliger aanwezig zijn in het te begeleiden voertuig.

Wanneer er onverhoopt toch sprake is van calamiteiten, kan WHA Dienstverlening onmiddellijk in contact staan met de lokale autoriteiten en eventuele hulpdiensten. Uiteraard wordt ook u als opdrachtgever hiervan op de hoogte gehouden.

transportbeveiliging

Over het verloop van het transport krijgt u na afloop een uitgebreide rapportage.huisbeveiliging

Gaat u op vakantie, bent u voor een langere tijd niet in uw huis aanwezig of heeft u om een andere reden beveiliging van uw huis nodig? WHA Beveiliging let graag op uw huis tijdens uw afwezigheid. Indien gewenst, vindt de beveiliging alleen rondom uw huis plaats. Het alarm blijft dan geactiveerd.

Huisbeveiliging is een preventieve vorm van beveiliging. Het voorkomt dat er tijdens uw afwezigheid in uw huis wordt ingebroken dankzij de constante aanwezigheid in- en/of rondom uw huis.

persoonsbeveiliging

Iedereen voelt zich graag veilig. Met persoonsbeveiliging van WHA Dienstverlening bent u hier op een onopvallende, professionele en betrouwbare manier van verzekerd. Publieke figuren, hooggeplaatste personen en een ieder dit wenst, kan door een beveiliger van WHA Beveiliging beveiligd worden. Het begeleiden en/of vervoeren van de ene naar de andere plaats en het zich veilig voelen op de plek van aanwezigheid zijn speerpunten voor WHA Beveiliging.

Ons uitgangspunt is altijd om ongewenste situaties voor de desbetreffende personen en hun naasten te voorkomen. WHA Beveiliging heeft de ervaring en de kennis om personen en hun bezittingen te beschermen tegen risico’s van welke aard dan ook.

WHA Beveiliging werkt uitsluitend met gediplomeerde medewerkers die ruime ervaring hebben opgedaan bij specialistische overheidsdiensten. Professionals die even tactvol als doortastend zijn en ervaren genoeg om in de meest uiteenlopende situaties de juiste beslissing te nemen.


hondenbrigade

WHA Beveiliging kan tijdens evenementen of de beveiliging van objecten ook bewakingshonden inzetten. Een bewakingshond heeft een niet te onderschatten toegevoegde waarde voor de veiligheid van zowel de geleider, de klant(en) als de objecten. Een bewakingshond wordt ook vaak preventief ingezet.

Ook kan de bewakingshond zijn toegevoegde waarde leveren bij het opsporen van personen en/of goederen die zich in de directe omgeving van een inbraak bevinden en/of schuilhouden.

Alle geleiders en bewakingshonden van WHA Beveiliging zijn in het bezit van de benodigde wettelijke diploma’s en toetsingen. Zij kunnen dan ook bij iedere vorm van dienstverlening als ondersteunende of zelfstandige bewaking worden ingezet. Bewakingshonden zijn vaak zichtbaar tijdens evenementen, bij objectbeveiligingen en tijdens de mobiele surveillance.