veiligheidsman

De Veiligheidsman (VHM) is verantwoordelijk voor de veiligheid van uitvoerend personeel op de werkplek met betrekking tot naderend spoorverkeer.


verantwoordelijkheidsgebied

De Veiligheidsman (VHM) is verantwoordelijk voor de veiligheid van uitvoerend personeel op de werkplek met betrekking tot naderend spoorverkeer.


kerntaken

Het werk van de VHM bestaat uit vijf kerntaken. Deze zijn:

  • Het aantoonbaar beoordelen van de veiligheidinstructie op veilige uitvoerbaarheid en het beargumenteren van zijn beoordeling als de veiligheidsmaatregelen niet voldoen.
  • Verzorgen van een aantoonbare veiligheidsinstructie aan uitvoerenden, tenzij de Leider Werkplek Beveiliging of Leider Locale Veiligheid dit verzorgt.
  • Het uitvoeren van de veiligheidstaken.
  • Het houden van toezicht op de naleving van veiligheidsmaatregelen, zelf het goede voorbeeld geven, en stopzetten van het werk als de veiligheid dit naar zijn oordeel vereist.
  • Het evalueren van de veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsorganisatie met de LWB of LLV na afloop van de werkzaamheden.